GELİRE GÖRE MORTGAGE

Aylık geliriniz Mortgage kredisi için maksimum kredi tutarını belirleyen önemli faktörlerdendir.

Maksimum Kredi Sihirbazı

Gelire göre aylık/düzenli olarak ödenebilecek Mortgage kredisi tutarı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplama yapılır:

  • Mortgage kredisinin taksit tutarı, aylık/düzenli net gelirinizin %50'sini aşmamalıdır.
  • Aylık/düzenli gelirin maksimum %50'si içinde kalmak kaydıyla Mortgage kredisi taksit tutarının toplam aylık/düzenli gelirden düşülmesinden sonra geriye, minimum hayat standardı ve hane halkı ya da bakmakla yükümlü olunan bireylerin geçimlerinin sağlanabilmesi için serbest kullanımda gelirin kalması gerekmektedir.
  • Düzenli gelir olarak kabul edilenler; aylık maaş, dönemsel ikramiye ödemeleri veya primler, emeklilik ve kira gelirleri, düzenli faiz gelirleri dahil aylık net gelirdir. Maksimum taksit ödemesi hesaplanırken; varsa aylık kredi kartı ödemeleri ile diğer kredilere ait aylık/düzenli ödemeler aylık gelirden düşülür .
  • Her kredi başvurusunun değerlendirilmesinde aynı zamanda varsa kira gideri ile diğer giderler (Doğalgaz, ısınma, elektrik, su, telefon, kablolu TV vb. fatura ödemeleri) de hesaplamaya dahil edilmektedir.

Yukarıdaki "gelire göre maksimum kredi tutarının hesaplanması" formülü çerçevesinde Mortgage kredisi alabilmeniz için:

  • Ücretli çalışanlar için; işyerinden alınacak tasdikli bir çalışma yazısı gereklidir.
  • Serbest meslek sahipleri için; gelir beyanı, bilanço ve vergi levhası gereklidir.
  • Mevsimsel işlerle ilgili geçici sözleşmeler kabul edilmez.
  • Sadece üst düzey kalifiye çalışanlara özel olmak kaydıyla danışmanlık vb. ikinci işler nedeniyle elde edilen düzenli kazançlarınız gelir hesaplamasına dahil edilir.
  • Aynı hane içinde iki farklı hane ferdinin geliri ile tek bir Mortgage kredisi kullanılacaksa, bu gelirler bir arada tek gelir olarak hesaplanır.
Mortgage Faiz Oranlarımız Size Ulaşalım Anlaşmalı Konut Projeleri